Spirometria

Wskazania

O wykonaniu spirometrii decyduje lekarz

Spirometria pomaga diagnozować stany chorobowe ze strony układu oddechowego.
Spirometrię wykonuje się także u osób z czynnikami ryzyka:
– narażonych na wpływ czynników szkodliwych- zwłaszcza wziewnych,
– palących tytoń,
– otrzymujących leczenie mogące uszkadzać układ oddechowy.
Spirometria jest badaniem wykonywanym też:
– w orzecznictwie,
– w badaniach przesiewowych, sportowych do oceny stanu zdrowia.

Przygotowanie się do spirometrii:

Do spirometrii nie trzeba się specjalnie przygotowywać.
Badanie spirometryczne dla prawidłowego wykonania wymaga współpracy pacjenta,
dokładnego wykonywania przez niego poleceń osoby przeprowadzającej badanie.
Ubranie powinno być wygodne, nie krępujące ruchów i nie utrudniające głębokiego
oddychania
Przed badaniem, nie powinno się:
pić alkoholu,
-palić tytoniu (przynajmniej 2 godziny),
-spożywać obfitych posiłków (przynajmniej 2 godziny),
-wykonywać intensywnego wysiłku fizycznego
   (przynajmniej pół godziny przed badaniem),
-zażywać leków(o ile to możliwe), które mogą wpływać na jego wynik,
 np.: wziewnych leków rozkurczających oskrzela.

COVID-19 Uwaga!
W okresie epidemii nie zaleca się wykonywania badania u pacjentów z objawami COVID19
lub objawami grypopodobnymi.
Spirometrię można także wykonać w domu pacjenta.

Po wykonaniu spirometrii wyniki zostaną zinterpretowane
i omówione przez lekarza.

Zdrojowy Inkubator Przedsiębiorczości Ul. Pogodna 12

Telefon komórkowy

Telefon komórkowy

+(48) 601 063 268

E-mail

E-mail

lekarzkudowa@wp.pl