O mnie

Motto Świadczenia Usług w ISPL Miłosz Muszyński:

Jakość nigdy nie jest dziełem przypadku.

Wywodzi się z przemyślanych decyzji, przejrzystości działania i kompetencji, a nie z chaosu i braku logiki.
Jest rezultatem celowego działania, szczególnego wysiłku oraz inteligentnego planu i jego sprawnego i prawidłowego wykonania.
Reprezentuje mądry wybór z wielu alternatyw. Decyzje realizują się poprzez to, co z nich wynika.
W chwili podjęcia właściwej decyzji przyszłość zamienia się w przeszłość.
Jeżeli coś może być zrobione kiedykolwiek i gdziekolwiek to nie będzie zrobione nigdy i nigdzie!

Miejsca pracy:

PlacówkaStanowiskoMiejsce
Gabinet PrywatnyLekarzZdrojowy Inkubator Przedsiębiorczości, Kudowa Zdrój

Wizyty Domowe
Szpital Uzdrowiskowo-RehabilitacyjnyOrdynator Oddziału SanatoryjnegoKudowa Zdrój
Specjalistyczne Centrum MedyczneStarszy AsystentStacja Dializ, Polanica Zdrój
ARTA Poradnia Lekarza RodzinnegoLekarzKudowa Zdrój

Odbyte szkolenia, specjalizacje:

NazwaRok realizacji
Studia:
Wydział Lekarski Wojskowa Akademia Medyczna1987-1993
Specjalizacje:
Choroby Wewnętrzne I stopień1998
Organizacja Ochrony Zdrowia Wojsk1999
Choroby Wewnętrzne II stopień2001
Rehabilitacja MedycznaUkończona
Balneologia i Medycyna Fizykalna2010
Medycyna Pracy w tym szkolenia:
Medycyna morska,tropikalna i podwodna
Diagnostyka pylic ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowej
klasyfikacji ILO
Leczenie ostrych zatruć i postępowanie reanimacyjne
Zasady przeprowadzenia badań pracowników narażonych na działanie
promieniowania jonizującego
Zasady przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń lekarskich
osobom ubiegającym się lub posiadającym pozwolenie na broń i orzecznictwa
o predyspozycjach zdrowotnych do posługiwania się bronią w ramach
obowiązków zawodowych
Zasady orzekania o predyspozycjach zdrowotnych do pracy w narażeniu
na hałas i nadmierny wysiłek głosu oraz diagnostyki i orzecznictwa i
profilaktyki chorób zawodowych narządu słuchu i narządu głosu
Zasady orzekania o predyspozycjach zdrowotnych do pracy w narażeniu
na czynniki drażniące i uczulające skórę oraz diagnostyki,orzekania i
profilaktyki chorób zawodowych skóry
Czynniki alergizujące w miejscu pracy
Ukończona
Geriatria: w tym szkolenia:
Choroby psychiczne i neurologiczne najczęściej występujące u osób
w wieku podeszłym
Problemy onkologiczne i opieki paliatywnej w geriatrii
Zaburzenia odporności, infekcje i choroby hematologiczne w wieku
podeszłym
Endokrynologia oraz problemy nefrologiczne w wieku podeszłym
Choroby układu kostno-stawowego i problemy ortopedyczne
w wieku podeszłym
W trakcie
Kursy:
Terapia Manualna Stawów Kręgosłupa i Stawów Obwodowych
Podstawy USG narządów jamy brzusznej, tarczycy, narządów miednicy mniejszej
Ultrasonografia w gabinecie lekarza rodzinnego
Diagnostyka USG narządów jamy brzusznej
Diagnostyka USG narządu ruchu z elementami reumatologii
Diagnostyka USG w medycynie ratunkowej
Podstawy echokardiografii
Diagnostyka dopplerowska naczyń krwionośnych szyi, jamy brzusznej, kończyn górnych i dolnych
Europejski Doradca ds. Żywienia i Otyłości
Certyfikowany Lekarz Medycyny Sportowej nr 898
Lekarz PZPN nr 000000177

Wybrane ukończone
szkolenia dodatkowe:
Zasady przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców
i kierowców oraz orzecznictwa o predyspozycjach zdrowotnych do
wykonywania zawodu kierowcy- stan na 2018 rok
Farmakologia bezsenności krótkotrwałej w Praktyce Lekarza Pierwszego Kontaktu
Ciężarna z chorobą internistyczną
Diagnostyka łagodnych zaburzeń poznawczych i chorób otępiennych
oraz Choroby Alzheimera
Ukończone szkolenia
organizowane przez
Naczelną Izbę
Lekarską w

Warszawie:
Rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych w pracy lekarza
Mobbing. Przemoc psychiczna w miejscu pracy – Jak rozpoznawać, zapobiegać, postępować
Specyfika pracy lekarza z chorym umierającym i jego bliskimi
Analiza transakcyjna jako metoda reagowania na zachowania agresywne
Asertywna komunikacja lekarzy
Jak pracować z trudnym pacjentem – wstęp do umiejętności komunikacyjnych
Warsztaty skutecznych negocjacji
Krótki trening kreatywnego myślenia dla lekarzy
Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
Ostatnio ukończone szkolenia:
XII Ogólnopolski Kongres Starzenia Się – Pacjent 65+ część II w Krakowie X 2019
Konferencja Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej Wrocław X 2019
Międzynarodowy Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej IX 2019
XII Ogólnopolski Kongres Starzenia Się – Pacjent 65+ część I w SopocieV 2019
Kongres Przełomowe Wyniki Badań w Leczeniu Zakażeń Układu Moczowego we WrocławiuV 2019
XIII Kongres Top Medical Trends – Zjazd Lekarzy Rodzinnych w Poznaniu III 2019
VIII Kongres Akademii Po Dyplomie Geriatria XII 2018
XXII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa KardiologicznegoIX 2018
VI Forum Chorób Sercowo- Naczyniowych z Lipidologią 2018
Codzienne problemy Internisty, Lekarza Rodzinnego i Kardiologa Ambulatoryjnego
VI 2018
VI Kongres Akademii Po Dyplomie Ciężarna z Chorobą InternistycznąXII 2017
Interdyscyplinarny Kurs Medyczny: Kardioprotekcja u Pacjentek z Rakiem PiersiX 2017
XXVI Kongres BalneologicznyIX 2017

Zdrojowy Inkubator Przedsiębiorczości Ul. Pogodna 12

Telefon komórkowy

Telefon komórkowy

+(48) 601 063 268

E-mail

E-mail

lekarzkudowa@wp.pl