O mnie

Motto Świadczenia Usług w ISPL Miłosz Muszyński:

Jakość nigdy nie jest dziełem przypadku.

Wywodzi się z przemyślanych decyzji, przejrzystości działania i kompetencji, a nie z chaosu i braku logiki.
Jest rezultatem nieszablonowego schematu myślowego, celowego działania, szczególnego wysiłku oraz inteligentnego planu i jego sprawnego, dokładnego wykonania.
Prawidłowe myślenie warunkuje model przyszłej rzeczywistości, który pojawia się najpierw w umyśle.
Reprezentuje mądry wybór z wielu alternatyw. Świadomość możliwości wyboru jest ogromnym dobrem i wielką odpowiedzialnością poprzez wynikające z tego konsekwencje. Decyzje realizują się poprzez to, co z nich wynika. W chwili podjęcia właściwej decyzji przyszłość zamienia się w przeszłość. Dla decyzji: To może być zrobione kiedykolwiek i gdziekolwiek lub jakkolwiek, konsekwencją będzie: nie zrobione nigdy! i nigdzie! lub byle jak!
Jeżeli czegoś się pragnie, osiąga się to na pewno, pod warunkiem, że: Chce się osiągnąć właśnie To,
a nie coś innego!
Wybór należy do Ciebie! Ponoszenie konsekwencji- też!

Miejsca pracy:

PlacówkaStanowiskoMiejsce
Gabinet PrywatnyLekarzZdrojowy Inkubator Przedsiębiorczości, Kudowa Zdrój

Wizyty Domowe
Szpital Uzdrowiskowo-RehabilitacyjnyOrdynator Oddziału SanatoryjnegoKudowa Zdrój
Specjalistyczne Centrum MedyczneStarszy AsystentStacja Dializ, Polanica Zdrój
ARTA Poradnia Lekarza RodzinnegoLekarzKudowa Zdrój

Odbyte szkolenia, specjalizacje:

NazwaRok realizacji
Studia:
Wydział Lekarski Wojskowa Akademia Medyczna1987-1993
Specjalizacje:
Choroby Wewnętrzne I stopień1998
Organizacja Ochrony Zdrowia Wojsk1999
Choroby Wewnętrzne II stopień2001
Rehabilitacja MedycznaUkończona
Balneologia i Medycyna Fizykalna2010
Medycyna Pracy w tym szkolenia:
Medycyna morska,tropikalna i podwodna
Diagnostyka pylic ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowej
klasyfikacji ILO
Leczenie ostrych zatruć i postępowanie reanimacyjne
Zasady przeprowadzenia badań pracowników narażonych na działanie
promieniowania jonizującego
Zasady przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń lekarskich
osobom ubiegającym się lub posiadającym pozwolenie na broń i orzecznictwa
o predyspozycjach zdrowotnych do posługiwania się bronią w ramach
obowiązków zawodowych
Zasady orzekania o predyspozycjach zdrowotnych do pracy w narażeniu
na hałas i nadmierny wysiłek głosu oraz diagnostyki i orzecznictwa i
profilaktyki chorób zawodowych narządu słuchu i narządu głosu
Zasady orzekania o predyspozycjach zdrowotnych do pracy w narażeniu
na czynniki drażniące i uczulające skórę oraz diagnostyki,orzekania i
profilaktyki chorób zawodowych skóry
Czynniki alergizujące w miejscu pracy
Ukończona
Geriatria: w tym szkolenia:
Choroby psychiczne i neurologiczne najczęściej występujące u osób
w wieku podeszłym
Problemy onkologiczne i opieki paliatywnej w geriatrii
Zaburzenia odporności, infekcje i choroby hematologiczne w wieku
podeszłym
Endokrynologia oraz problemy nefrologiczne w wieku podeszłym
Choroby układu kostno-stawowego i problemy ortopedyczne
w wieku podeszłym
Aktywność ruchowa i odżywianie w promocji zdrowia i rehabilitacji osób starszych
Ratownictwo Medyczne
W trakcie
Kursy:
Terapia Manualna Stawów Kręgosłupa i Stawów Obwodowych
Podstawy USG narządów jamy brzusznej, tarczycy, narządów miednicy mniejszej
Ultrasonografia w gabinecie lekarza rodzinnego
Diagnostyka USG narządów jamy brzusznej
Diagnostyka USG narządu ruchu z elementami reumatologii
Diagnostyka USG w medycynie ratunkowej
Podstawy echokardiografii
Diagnostyka dopplerowska naczyń krwionośnych szyi, jamy brzusznej,
kończyn górnych i dolnych
Kurs profesjonalnego leczenia nadwagi i otyłości w ramach Ogólnopolskiego
Programu Certyfikacji i Akredytacji prowadzonego przez Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością nr 184528
Certyfikowany Lekarz Medycyny Sportowej nr 898
Lekarz PZPN nr 000000177
Szkolenie Leczenie Bólu Kręgosłupa w PROLOTERAPII

Wybrane ukończone
szkolenia dodatkowe:
Zasady przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców
i kierowców oraz orzecznictwa o predyspozycjach zdrowotnych do
wykonywania zawodu kierowcy- stan na 2018 rok
Farmakologia bezsenności krótkotrwałej w Praktyce Lekarza Pierwszego Kontaktu
Ciężarna z chorobą internistyczną
Diagnostyka łagodnych zaburzeń poznawczych i chorób otępiennych
oraz Choroby Alzheimera
Kardioprotekcja u pacjentek z rakiem piersi
Ratownictwo Medyczne w 2020r
Konferencje- Kongresy on- line
Konferencja Katedry i Kliniki i Okulistyki UM we Wrocławiu: e-Okulistyka
VIRTUAL MEDICAL SUMMIT: Wytyczne Praktyki Internistycznej 2020

Webinarium
MEDYCYNA PRAKTYCZNA-MP.PL :
1.COVID-19- znaczenie badania USG płuc w rozpoznaniu śródmiąższowego zapalenia płuc
2.Bezpieczeństwo lekarzy i pacjentów podczas pandemii, czyli jak racjonalnie i skutecznie korzystać ze środków ochrony osobistej
PZWL-WYDAWNICTWO LEKARSKIE:
Jak poprowadzić pacjenta z niedokrwistością w okresie pandemii- porad telemedyczne
BAYER: Leczenie przeciwzakrzepowe- wszystko co lekarz praktyk powinien wiedzieć
IAMP:
1. COVID, PESEL życie bez bólu
2. Wątroba w dobie koronawirusa też nie ma lekko
3. Kiedyś Teleranek,dziś telekonsultacje
4. Leczenie przeciwzakrzepowe a pacjent z pogarszającą się funkcją nerek
5. Gdy zaczynasz leczenie pierwszy krok ma znaczenie…
6. Wesołe jest życie staruszka? A co z leczeniem przeciwzakrzepowym?
7. Zero tolerancji dla kichania, kataru i zatkanego nosa
8. Bezsenność w …COVID- brzmi trochę jak tytuł filmu
9. Never ending story: Pacjent z NT i dyslipidemią …-interaktywne studium
przypadków
10. Dwie silne kobiety w walce z osteoporozą.Czy to wystarczy,żeby nie
łamać się w czasach pandemii?
11. Jakie prawa ma lekarz w czasie pandemii?
12. Co trzeba zobaczyć w EKG nie tylko w czasach COVID 19
ADAMECUM:
Debata: SARS-COV-2 proste pytania,trudne odpowiedzi cz 1-9
PSYCHIATRIA DLA POZ:
1.Lekarz i pacjent w czasie epidemii
2. Tele-porada- jak usłyszeć lęk i bezsenność
PO DYPLOMIE.PL:
1.Epidemia koronawirusa czy epidemia strachu ?
2.Zaburzenia lękowe i depresyjne w czasie epidemii koronawirusa
3.Problemy organizacyjne i prawne w gabinecie lekarskim
E-MEDYCYNA .PL:
Jak zabezpieczyć pacjenta ze schorzeniami naczyń w dobie COVID-19
TVMED:
1. Aktualne wyzwania neurologii- postęp w diagnostyce monitorowaniu i leczeniu- Nowe wyzwanie-COVID 19
2. Leczenie chorych na choroby reumatyczne w dobie pandemii-COVID 19-postępowanie
3.Terapia chorób układu sercowo- naczyniowego w dobie pandemii COVID 19
4. Pacjent onkologiczny i hematologiczny w dobie pandemii SARS-CoV-2
5. Terapia pacjenta z cukrzycą i chorobami serca w dobie epidemii COVID 19 
6. Wyzwania związane z opieką nad chorymi w dobie epidemii COVID -19- perspektywa lekarza, pacjenta, rodziny chorego
7. Wyzwania, przed którymi stoi reumatologia w czasie pandemii COVID-19
8. Opieka paliatywna i wspierająca w sytuacji pandemii SARS-CoV-2
9. Problem pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, w tym dializowanych,
w dobie COVID-19
10.Transfuzjologia i Hematologia a COVID-19 – Virtual Meeting
EGIS:
1. Jak zarządzać energią, uwagą i czasem by czerpać radość z bycia
z bliskimi w tym osobliwym czasie
2.Terapia dyslipidemii i hiperurykemi w czasie pandemii COVID 19
ALFASIGMA:
1.Pacjent z przewlekłymi chorobami gastroenterologicznymi w dobie COVID-19
2. Choroby naczyń za szczególnym uwzględnieniem
kobiet na terapii hormonalnej

3. Terapia powikłań naczyniowych u pacjenta z cukrzycą.
4. Pary starające się o dziecko w okresie pandemii 
GEDEON RICHTER:
1.Terapia dyslipidemii w czasach C0-VID 19
2. NLPZ, a ryzyko sercowo-naczyniowe i gastrologiczne w świetle COVID-19
3. Co trzeba zobaczyć w EKG nie tylko w czasach COVID 19 cz.1,2​​​​​​​
POLFARMA:
1.Pacjenci z astmą i POChP w dobie pandemii koronawirusa
2. Intubacja i obsługa respiratora. Interwencje u pacjenta
z niewydolnością oddechową w obliczu pandemii SARS-CoV-2
3. Jak dać radę- Nowa rzeczywistość w pytaniach i odpowiedziach
MYLAN:
1. Praktyczne aspekty telekonsultacji
2. Jak stacjonarny tryb życia wpływa na stawy i kości
POZYTYWNA AKADEMIA :
1. 10 zasad bezpiecznego i skutecznego udzielania porad on-line i telefonicznie
2.Pacjent z demencją w dobie COVID-19
BERLIN CHEMIE MENARINI:
Pacjent z chorobami przewlekłymi w dobie pandemii COVID 19
ANGELINI: Panie Doktorze, boję się utraty pracy.
Bezsenność, lęk i depresja na i po kwarantannie .
EUROIMMUN: Diagnostyka SARS-CoV-2. Jak to się robi w Polsce?
Praktyczny przewodnik
SERVIER: Zawał serca i co dalej…,także u pacjenta COVID-19?
SPECTRUM THERAPEuTICS: Miejsce kannabinoidów w opiece paliatywnej
Ukończone szkolenia
organizowane przez
Naczelną Izbę
Lekarską w

Warszawie:
Rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych w pracy lekarza
Mobbing. Przemoc psychiczna w miejscu pracy – Jak rozpoznawać, zapobiegać, postępować
Specyfika pracy lekarza z chorym umierającym i jego bliskimi
Analiza transakcyjna jako metoda reagowania na zachowania agresywne
Asertywna komunikacja lekarzy
Jak pracować z trudnym pacjentem – wstęp do umiejętności komunikacyjnych
Warsztaty skutecznych negocjacji
Krótki trening kreatywnego myślenia dla lekarzy
Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
Ostatnio ukończone szkolenia:
Standardy w Kardiologii 2019 WrocławXII.2019
Konferencja Onkologia- Utrzymać Raka w Ryzach WarszawaXI.2019
Konferencja Geriatria- Geriatryczne Drogowskazy WarszawaXI.2019
XII Ogólnopolski Kongres Starzenia Się – Pacjent 65+ część II w Krakowie X 2019
Konferencja Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej Wrocław X 2019
Międzynarodowy Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Wrocław IX 2019
XII Ogólnopolski Kongres Starzenia Się – Pacjent 65+ część I w SopocieV 2019
Kongres Przełomowe Wyniki Badań w Leczeniu Zakażeń Układu
Moczowego we Wrocławiu
V 2019
XIII Kongres Top Medical Trends – Zjazd Lekarzy Rodzinnych w Poznaniu III 2019
XXII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa KardiologicznegoIX 2018
VI Forum Chorób Sercowo- Naczyniowych z Lipidologią 2018
Codzienne problemy Internisty, Lekarza Rodzinnego i Kardiologa Ambulatoryjnego
VI 2018
XXVI Kongres BalneologicznyIX 2017

Zdrojowy Inkubator Przedsiębiorczości Ul. Pogodna 12

Telefon komórkowy

Telefon komórkowy

+(48) 601 063 268

E-mail

E-mail

lekarzkudowa@wp.pl