O mnie

Motto Świadczenia Usług w ISPL Miłosz Muszyński:

Jakość nigdy nie jest dziełem przypadku.

Wywodzi się z przemyślanych decyzji, przejrzystości działania i kompetencji, a nie z chaosu i braku logiki.
Jest rezultatem nieszablonowego schematu myślowego, celowego działania, szczególnego wysiłku oraz inteligentnego planu i jego sprawnego, dokładnego wykonania.
Prawidłowe myślenie warunkuje model przyszłej rzeczywistości, który pojawia się najpierw w umyśle.
Reprezentuje mądry wybór z wielu alternatyw. Świadomość możliwości wyboru jest ogromnym dobrem i wielką odpowiedzialnością poprzez wynikające z tego konsekwencje. Decyzje realizują się poprzez to, co z nich wynika. W chwili podjęcia właściwej decyzji przyszłość zamienia się w przeszłość. Dla decyzji: To może być zrobione kiedykolwiek i gdziekolwiek lub jakkolwiek, konsekwencją będzie: nie zrobione nigdy! i nigdzie! lub byle jak!
Jeżeli czegoś się pragnie, osiąga się to na pewno, pod warunkiem, że: Chce się osiągnąć właśnie To,
a nie coś innego!
Wybór należy do Ciebie! Ponoszenie konsekwencji- też!

Miejsca pracy:

PlacówkaStanowiskoMiejsce
Gabinet PrywatnyLekarzZdrojowy Inkubator Przedsiębiorczości,
GRUNWALD- Kudowa Zdrój

Wizyty Domowe
Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A. Grupa PGUOrdynator Oddziału SanatoryjnegoKudowa Zdrój: Sanatorium Koga, Zacisze
Specjalistyczne Centrum MedyczneStarszy AsystentStacja Dializ, Polanica Zdrój
ARTA Poradnia Lekarza RodzinnegoLekarzKudowa Zdrój
Poprzednie Miejsce Pracy:Funkcja:Miejsce:Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A. Grupa PGU
Zespół Opieki Zdrowotnej Kłodzko
Szpital Uzdrowisko-Rehabilitacyjny
Sanatorium MSWIA

Specjalistyczne Centrum Medyczne SA
Polsko Amerykańskie Kliniki Serca

Szpital Miejski
Lekarz Punktu Szczepień
Starszy asystent Oddziału Wewnętrznego
Ordynator Oddziału Sanatoryjnego
Ordynator Oddziału Sanatoryjnego
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
po Dyrektor Sanatorium
Starszy asystent Oddziału Wewnętrznego
Starszy asystent

Starszy asystent Oddziału
Duszniki Zdrój Sanatorium Jan Kazimierz
Kłodzko
Kudowa Zdrój SZUR
Kudowa Zdrój Sanatorium BRISTOL

Polanica Zdrój

Duszniki Zdrój ,Bystrzyca Kłodzka

Odbyte szkolenia, specjalizacje:

NazwaRok realizacji
Studia:
Wydział Lekarski Wojskowa Akademia Medyczna1987-1993
Specjalizacje:
Choroby Wewnętrzne I stopień1998
Organizacja Ochrony Zdrowia Wojsk1999
Choroby Wewnętrzne II stopień2001
Rehabilitacja MedycznaUkończona
Balneologia i Medycyna Fizykalna2010
Medycyna Pracy w tym szkolenia:
Medycyna morska,tropikalna i podwodna
Diagnostyka pylic ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowej
klasyfikacji ILO
Leczenie ostrych zatruć i postępowanie reanimacyjne
Zasady przeprowadzenia badań pracowników narażonych na działanie
promieniowania jonizującego
Zasady przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń lekarskich
osobom ubiegającym się lub posiadającym pozwolenie na broń i orzecznictwa
o predyspozycjach zdrowotnych do posługiwania się bronią w ramach
obowiązków zawodowych
Zasady orzekania o predyspozycjach zdrowotnych do pracy w narażeniu
na hałas i nadmierny wysiłek głosu oraz diagnostyki i orzecznictwa i
profilaktyki chorób zawodowych narządu słuchu i narządu głosu
Zasady orzekania o predyspozycjach zdrowotnych do pracy w narażeniu
na czynniki drażniące i uczulające skórę oraz diagnostyki,orzekania i
profilaktyki chorób zawodowych skóry
Czynniki alergizujące w miejscu pracy
Ukończona
Geriatria: w tym szkolenia:
Choroby psychiczne i neurologiczne najczęściej występujące u osób
w wieku podeszłym
Problemy onkologiczne i opieki paliatywnej w geriatrii
Zaburzenia odporności, infekcje i choroby hematologiczne w wieku
podeszłym
Endokrynologia oraz problemy nefrologiczne w wieku podeszłym
Choroby układu kostno-stawowego i problemy ortopedyczne
w wieku podeszłym
Aktywność ruchowa i odżywianie w promocji zdrowia i rehabilitacji osób starszych
Ratownictwo Medyczne
Choroby jamy ustnej, otolaryngologiczne, choroby oczu, zmiany dermatologiczne u osób w wieku podeszłym
Postępowanie zabiegowe w wieku podeszłym
Wielkie problemy geriatryczne
Kardiologia Geriatryczna
Przerwana-
COVID 19
Kursy:
Terapia Manualna Stawów Kręgosłupa i Stawów Obwodowych
Podstawy USG narządów jamy brzusznej, tarczycy, narządów miednicy mniejszej
Ultrasonografia w gabinecie lekarza rodzinnego
Diagnostyka USG narządów jamy brzusznej
Diagnostyka USG narządu ruchu z elementami reumatologii
Diagnostyka USG w medycynie ratunkowej
Podstawy echokardiografii
Diagnostyka dopplerowska naczyń krwionośnych szyi, jamy brzusznej,
kończyn górnych i dolnych
Kurs profesjonalnego leczenia nadwagi i otyłości w ramach Ogólnopolskiego
Programu Certyfikacji i Akredytacji prowadzonego przez Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością nr 184528
Certyfikowany Lekarz Medycyny Sportowej nr 898
Lekarz PZPN nr 000000177
Szkolenie Leczenie Bólu Kręgosłupa w PROLOTERAPII

Wybrane ukończone
szkolenia dodatkowe:
Przygotowanie pacjenta na wiosnę w dobie COVID-19
Prozdrowotne zachowania wspomagające leczenie choroby nowotworowej.
Strategia budowania odporności -przegląd najnowszych badań
-Szczepionki swoiste i nieswoiste
Czy można/należy stosować suplementy diety w Kardiologii.
Jak żyć ,Panie Doktorze? Co jeść, żeby żyć długo i szczęśliwie?
Ultrasonografia piersi-łatwy czy trudny rodzaj badania w gabinecie praktyka, ze szczególnym uwzględnieniem usg piersi u pacjentek w ciąży i podczas laktacji
Epidemia koronawirusa czy epidemia strachu ?
Pary starające się o dziecko w okresie pandemii 
Jak rozmawiać z pacjentem o zaburzeniach erekcji?
Problemy seksualne w zaburzeniach lękowych
Czym jest zespól napięcia przedmiesiączkowego i jaka metoda jego terapii jest skuteczna?
Seksualność mężczyzn w Polsce w 2020 roku
Interwencje u pacjenta z niewydolnością oddechową w obliczu pandemii SARS-CoV-2
Intubacja i obsługa respiratora. Interwencje u pacjenta
z niewydolnością oddechową w obliczu pandemii SARS-CoV-2
Nietrzymanie moczu bez tajemnic – przyczyny, rodzaje, sposoby leczenia, profilaktyka
Miejsce kannabinoidów w opiece paliatywnej. Marihuana Medyczna w Praktyce
Biomarkery oceny ryzyka i wykluczenia koinfekcji bakteryjnej u pacjentów COVID-19
Jak skutecznie wprowadzić nowe wytyczne w leczeniu nadwagi i otyłości w praktyce lekarza?
Zasady przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców
i kierowców oraz orzecznictwa o predyspozycjach zdrowotnych do
wykonywania zawodu kierowcy- stan na 2019 rok
Farmakologia bezsenności krótkotrwałej w Praktyce Lekarza Pierwszego Kontaktu
Ciężarna z chorobą internistyczną
Diagnostyka łagodnych zaburzeń poznawczych i chorób otępiennych
oraz Choroby Alzheimera
Kardioprotekcja u pacjentek z rakiem piersi
Co lekarz rodzinny powinien wiedzieć o niewydolności oddechowej w COVID-19?
Konferencje- Seminaria-Kongresy- on- line
Kongres Top Medical Trends kwieiceń 2021
XII Konferencja Chorób Serca i Naczyń 2020 grudzień 2020
20 Katowickie Seminarium – Postępy w Nefrologii i Nadciśnieniu Tętniczym listopad 2020
Forum Internistów  2020 
Medycyna Po dyplomie: X Kongres Akademii po Dyplomie – Geriatria listopad 2020 
IAMP;V Ogólnopolska Konferencja :Praktyczne aspekty chorób cywilizacyjnych PACC- listopad 2020
XII Konferencji czasopisma „Forum Zaburzeń Metabolicznych” :Najnowsze standardy diagnostyczne i terapeutyczne zaburzeń metabolicznych październik 2020
Nefroonkologia październik 2020
XXIV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego wrzesień 2020
XI Konferencja Trendy w Reumatologii na przełomie 2019/2020 wrzesień 2020
VIRTUAL MEDICAL SUMMIT: Wytyczne Praktyki Internistycznej wrzesień 2020
Konferencja Czasopisma Forum Medycyny Rodzinnej czerwiec 2020
XII Konferencja,,Kardiologii Polskiej” czerwiec 2020
XXVI Łódzka Konferencja Kardiologiczna lipiec 2020
Konferencja Katedry i Kliniki i Okulistyki UM we Wrocławiu: e-Okulistyka maj 2020
Webinarium
Maj 2021
Porozmawiajmy o przypadkach w Kardiologii
Kwiecień 2021
Patofizjologia,klinika, diagnostyka i leczenie wczesnych i późnych powikłań po COVID 19 
Regeneracja po zakażeniu SARS-COV2
Suplementy diety w Kardiologii- czy naprawdę działają i kiedy z nich korzystać?
MARZEC 2021
Konferencja wirtualna Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce
Wyzwania i standardy w reumatologii w 2021r
LUTY 2021
Interdyscyplinarne Oblicza Reumatologii
Płucne następstwa COVID-19: podejście praktyczne
Profilaktyka zakażeń a sprzątanie i dezynfekcja w placówkach ochrony zdrowia
Modyfikacja stylu życia pacjentów jako nieuchronny trend i wyzwanie dla lekarzy, pacjentów i systemu opieki zdrowotnej
Przeziębienie, grypa, COVID-19 – tu antybiotyki nie pomogą
Przygotowanie pacjenta na wiosnę w dobie COVID-19
Szczepienia przeciw COVID-19:technologia,efektywnośc,bezpieczeństwo,aspekty praktyczne
STYCZEŃ 2021
Diagnostyka chorób serca i stratyfikacja ryzyka u osób uprawiających sporty rekreacyjne i wyczynowe.
Pandemia COVID-19. Najnowsze dane medyczne – aktualizacja.
Pandemia COVID-19. Nowe regulacje prawne – aktualizacja
E-szkolenia
organizowane przez
Naczelną Izbę
Lekarską w

Warszawie:
1.Obrona dobrego imienia i czci lekarza
2.Ograniczenia w udzielaniu świadczeń zdrowotnych- uwarunkowania prawne
3.Szybkie podejmowanie i komunikowanie decyzji w sytuacjach problemowych
4.Zarządzanie komunikacją z mediami i innymi interesariuszami w sytuacjach nagłych
i kryzysowych dla lekarzy i lekarzy dentystów
5.Współodpowiedzialność lekarza i pacjenta za efekty leczenia
6.Umiejętność wprowadzania zmian w organizacji
7.Odpowiedzialność karna lekarza związana z jego czynnościami zawodowymi
8.Telemedycyna w praktyce
9.Szczepienia przeciw COVID-19:technologia,efektywnośc,bezpieczeństwo,aspekty praktyczne
10.Patofizjologia, klinika, diagnostyka i leczenie wczesnych i późnych powikłań po
COVID 19 
Szkolenia
organizowane przez
Naczelną Izbę
Lekarską w

Warszawie:
Rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych w pracy lekarza
Mobbing. Przemoc psychiczna w miejscu pracy – Jak rozpoznawać, zapobiegać, postępować
Specyfika pracy lekarza z chorym umierającym i jego bliskimi
Analiza transakcyjna jako metoda reagowania na zachowania agresywne
Asertywna komunikacja lekarzy
Jak pracować z trudnym pacjentem – wstęp do umiejętności komunikacyjnych
Warsztaty skutecznych negocjacji
Krótki trening kreatywnego myślenia dla lekarzy
Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
Ostatnio ukończone szkolenia:
Standardy w Kardiologii 2019 WrocławXII.2019
Konferencja Onkologia- Utrzymać Raka w Ryzach WarszawaXI.2019
Konferencja Geriatria- Geriatryczne Drogowskazy WarszawaXI.2019
XII Ogólnopolski Kongres Starzenia Się – Pacjent 65+ część II w Krakowie X 2019
Konferencja Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej Wrocław X 2019
Międzynarodowy Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Wrocław IX 2019
XII Ogólnopolski Kongres Starzenia Się – Pacjent 65+ część I w SopocieV 2019
Kongres Przełomowe Wyniki Badań w Leczeniu Zakażeń Układu
Moczowego we Wrocławiu
V 2019
XIII Kongres Top Medical Trends – Zjazd Lekarzy Rodzinnych w Poznaniu III 2019
XXII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa KardiologicznegoIX 2018
VI Forum Chorób Sercowo- Naczyniowych z Lipidologią 2018
Codzienne problemy Internisty, Lekarza Rodzinnego i Kardiologa Ambulatoryjnego
VI 2018
XXVI Kongres BalneologicznyIX 2017

Zdrojowy Inkubator Przedsiębiorczości Ul. Pogodna 12

Telefon komórkowy

Telefon komórkowy

+(48) 601 063 268

E-mail

E-mail

lekarzkudowa@wp.pl