O mnie

Motto Świadczenia Usług w ISPL Miłosz Muszyński:

Jakość nigdy nie jest dziełem przypadku.

Wywodzi się z przemyślanych decyzji, przejrzystości działania i kompetencji, a nie z chaosu i braku logiki.
Jest rezultatem nieszablonowego schematu myślowego, celowego działania, szczególnego wysiłku oraz inteligentnego planu i jego sprawnego, dokładnego wykonania.
Prawidłowe myślenie warunkuje model przyszłej rzeczywistości, który pojawia się najpierw w umyśle.
Reprezentuje mądry wybór z wielu alternatyw. Świadomość możliwości wyboru jest ogromnym dobrem i wielką odpowiedzialnością poprzez wynikające z tego konsekwencje. Decyzje realizują się poprzez to, co z nich wynika. W chwili podjęcia właściwej decyzji przyszłość zamienia się w przeszłość. Dla decyzji: To może być zrobione kiedykolwiek i gdziekolwiek lub jakkolwiek,konsekwencją będzie: nie zrobione nigdy! i nigdzie! lub bylejak!
Jeżeli czegoś się pragnie, osiąga się to na pewno, pod warunkiem, że: Chce się osiągnąć własnie To, a nie coś innego!
Wybór należy do Ciebie! Ponoszenie konsekwencji- też!

Miejsca pracy:

PlacówkaStanowiskoMiejsce
Gabinet PrywatnyLekarzZdrojowy Inkubator Przedsiębiorczości, Kudowa Zdrój

Wizyty Domowe
Szpital Uzdrowiskowo-RehabilitacyjnyOrdynator Oddziału SanatoryjnegoKudowa Zdrój
Specjalistyczne Centrum MedyczneStarszy AsystentStacja Dializ, Polanica Zdrój
ARTA Poradnia Lekarza RodzinnegoLekarzKudowa Zdrój

Odbyte szkolenia, specjalizacje:

NazwaRok realizacji
Studia:
Wydział Lekarski Wojskowa Akademia Medyczna1987-1993
Specjalizacje:
Choroby Wewnętrzne I stopień1998
Organizacja Ochrony Zdrowia Wojsk1999
Choroby Wewnętrzne II stopień2001
Rehabilitacja MedycznaUkończona
Balneologia i Medycyna Fizykalna2010
Medycyna Pracy w tym szkolenia:
Medycyna morska,tropikalna i podwodna
Diagnostyka pylic ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowej
klasyfikacji ILO
Leczenie ostrych zatruć i postępowanie reanimacyjne
Zasady przeprowadzenia badań pracowników narażonych na działanie
promieniowania jonizującego
Zasady przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń lekarskich
osobom ubiegającym się lub posiadającym pozwolenie na broń i orzecznictwa
o predyspozycjach zdrowotnych do posługiwania się bronią w ramach
obowiązków zawodowych
Zasady orzekania o predyspozycjach zdrowotnych do pracy w narażeniu
na hałas i nadmierny wysiłek głosu oraz diagnostyki i orzecznictwa i
profilaktyki chorób zawodowych narządu słuchu i narządu głosu
Zasady orzekania o predyspozycjach zdrowotnych do pracy w narażeniu
na czynniki drażniące i uczulające skórę oraz diagnostyki,orzekania i
profilaktyki chorób zawodowych skóry
Czynniki alergizujące w miejscu pracy
Ukończona
Geriatria: w tym szkolenia:
Choroby psychiczne i neurologiczne najczęściej występujące u osób
w wieku podeszłym
Problemy onkologiczne i opieki paliatywnej w geriatrii
Zaburzenia odporności, infekcje i choroby hematologiczne w wieku
podeszłym
Endokrynologia oraz problemy nefrologiczne w wieku podeszłym
Choroby układu kostno-stawowego i problemy ortopedyczne
w wieku podeszłym
Aktywność ruchowa i odżywianie w promocji zdrowia i rehabilitacji osób starszych
Ratownictwo Medyczne
W trakcie
Kursy:
Terapia Manualna Stawów Kręgosłupa i Stawów Obwodowych
Podstawy USG narządów jamy brzusznej, tarczycy, narządów miednicy mniejszej
Ultrasonografia w gabinecie lekarza rodzinnego
Diagnostyka USG narządów jamy brzusznej
Diagnostyka USG narządu ruchu z elementami reumatologii
Diagnostyka USG w medycynie ratunkowej
Podstawy echokardiografii
Diagnostyka dopplerowska naczyń krwionośnych szyi, jamy brzusznej,
kończyn górnych i dolnych
Kurs profesjonalnego leczenia nadwagi i otyłości w ramach Ogólnopolskiego
Programu Certyfikacji i Akredytacji prowadzonego przez Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością nr 184528
Certyfikowany Lekarz Medycyny Sportowej nr 898
Lekarz PZPN nr 000000177
Szkolenie Leczenie Bólu Kręgosłupa w PROLOTERAPII

Wybrane ukończone
szkolenia dodatkowe:
Zasady przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców
i kierowców oraz orzecznictwa o predyspozycjach zdrowotnych do
wykonywania zawodu kierowcy- stan na 2018 rok
Farmakologia bezsenności krótkotrwałej w Praktyce Lekarza Pierwszego Kontaktu
Ciężarna z chorobą internistyczną
Diagnostyka łagodnych zaburzeń poznawczych i chorób otępiennych
oraz Choroby Alzheimera
Kardioprotekcja u pacjentek z rakiem piersi
Ratownictwo Medyczne w 2020r
Webinarium IAMP: COVID, PESEL życie bez bólu
ADAMECUM: Debata: SARS-COV-2 proste pytania,trudne odpowiedzi cz 1-5
Psychiatria dla POZ: Lekarz i pacjent w czasie epidemii
Ukończone szkolenia
organizowane przez
Naczelną Izbę
Lekarską w

Warszawie:
Rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych w pracy lekarza
Mobbing. Przemoc psychiczna w miejscu pracy – Jak rozpoznawać, zapobiegać, postępować
Specyfika pracy lekarza z chorym umierającym i jego bliskimi
Analiza transakcyjna jako metoda reagowania na zachowania agresywne
Asertywna komunikacja lekarzy
Jak pracować z trudnym pacjentem – wstęp do umiejętności komunikacyjnych
Warsztaty skutecznych negocjacji
Krótki trening kreatywnego myślenia dla lekarzy
Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
Ostatnio ukończone szkolenia:
Standardy w Kardiologii 2019 WrocławXII.2019
Konferencja Onkologia- Utrzymać Raka w Ryzach WarszawaXI.2019
Konferencja Geriatria- Geriatryczne Drogowskazy WarszawaXI.2019
XII Ogólnopolski Kongres Starzenia Się – Pacjent 65+ część II w Krakowie X 2019
Konferencja Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej Wrocław X 2019
Międzynarodowy Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Wrocław IX 2019
XII Ogólnopolski Kongres Starzenia Się – Pacjent 65+ część I w SopocieV 2019
Kongres Przełomowe Wyniki Badań w Leczeniu Zakażeń Układu
Moczowego we Wrocławiu
V 2019
XIII Kongres Top Medical Trends – Zjazd Lekarzy Rodzinnych w Poznaniu III 2019
XXII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa KardiologicznegoIX 2018
VI Forum Chorób Sercowo- Naczyniowych z Lipidologią 2018
Codzienne problemy Internisty, Lekarza Rodzinnego i Kardiologa Ambulatoryjnego
VI 2018
XXVI Kongres BalneologicznyIX 2017

Zdrojowy Inkubator Przedsiębiorczości Ul. Pogodna 12

Telefon komórkowy

Telefon komórkowy

+(48) 601 063 268

E-mail

E-mail

lekarzkudowa@wp.pl