Szanowni Państwo!

W związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, istnieje możliwość wykonywania i rozliczania porady lekarskiej, oraz udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej  z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności.

Aby z niej skorzystać należy:

  1. Ustalić telefonicznie czas i zakres porady lekarskiej
  2. Przygotować dane personalne: PESEL, adres zamieszkania, adres mailowy
  3. Przygotować do teleporady dane medyczne takie jak: choroby przewlekłe, przyjmowane leki, uczulenia, zabiegi operacyjne
  4. Po przeprowadzeniu teleporady proszę postępować zgodnie z zaleceniami z karty informacyjnej oraz uzyskanymi od lekarza.

Czas wykonania porady lekarskiej (teleporady) jest ustalany indywidualnie z pacjentem w czasie pierwszej rozmowy telefonicznej.
Teleporady udziela się w godzinach od 8:00 do 21:00

Lekarz Kudowa

Zdrojowy Inkubator Przedsiębiorczości ul. Pogodna 12

Telefon +(48) 601 063 268

Zdrojowy Inkubator Przedsiębiorczości Ul. Pogodna 12

Telefon komórkowy

Telefon komórkowy

+(48) 601 063 268

E-mail

E-mail

lekarzkudowa@wp.pl