Płatności

Zasady świadczenia usług przez
ISPL MIŁOSZ MUSZYŃSKI

Płatność za usługę : preferowana gotówka; możliwość BLIK


Informuję, że istnieje możliwość wykonywania i rozliczania porady lekarskiej, oraz udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej  z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności. Nr konta PKO BP SA :59 1020 5112 0000 7102 0031 4393

Informacja o cenie usługi jest udzielana telefonicznie, lub w czasie wizyty po zapoznaniu się z zakresem porady lekarskiej.

Na życzenie pacjenta wystawione są faktury.
Chęć otrzymania faktury należy zgłosić przed potwierdzeniem usługi na Kasie Fiskalnej

Zwolnienie z vat na podstawie art.43 ust.1 pkt 18a ustawy o VAT.
(osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o poinformowanie o tym fakcie przed zapłatą.)

Regulamin Praktyki Lekarskiej:

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska  Miłosz Muszyński świadczy usługi zgodnie z CEiDG
w Kudowie Zdroju- pod postacią udzielania świadczeń zdrowotnych

Miejscem udzielania świadczeń medycznych w przypadku wizyt stacjonarnych jest Zdrojowy Inkubator Przedsiębiorczości

Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych- wizyty domowe jest – miejsce zamieszkania pacjenta

Miejscem udzielania świadczeń- teleporada lekarska lub porada udzielana za pośrednictwem systemów teleinformatycznych  lub systemów łączności jest miejsce przebywania lekarza świadczącego te usługi

Wysokość opłaty za udostepnienie dokumentacji medycznej nie przekracza  opłaty ustanowionej w art.,28 ust 4 ustawy z dnia 06.listopada 2008 z późniejszymi zmianami ( Oryginał dokumentacji- z przebiegu wizyty jest wydawana bezpłatnie)

Lp. UsługaZakres świadczonej usługi
1Porada LekarskaObejmuje wywiad, badanie pacjenta, postawienie rozpoznania lekarskiego i zalecenia, w tym Receptę (RP) oraz odpowiedzi na zadane pytania przez pacjenta
2UsgObejmuje wywiad, badanie pacjenta, wykonanie usg, postawienie rozpoznania lekarskiego i zalecenia w tym Receptę (RP) oraz odpowiedzi na zadane pytania przez pacjenta
3Holter RR I EKGObejmuje wywiad, badanie pacjenta, wykonanie – założenie Holtera, zdjęcie oraz jego odczyt i opis, postawienie rozpoznania lekarskiego i zalecenia, w tym Receptę (RP) oraz odpowiedzi na zadane pytania przez pacjenta
4SpirometriaObejmuje wywiad, badanie pacjenta, wykonanie spirometrii oraz jej
odczyt i interpretacje, postawienie rozpoznania lekarskiego i zalecenia, w tym Receptę (RP) i odpowiedzi na zadane pytania przez pacjenta
5Badanie kierowcówObejmuje wywiad, badanie pacjenta, wydanie stosownego zaświadczenia lekarskiego
6Badanie sportowcówObejmuje wywiad, badanie pacjenta, sprawdzenie wyników oraz ewentualne
wydanie zaleceń oraz wydanie stosownego zaświadczenia lekarskiego
7Badanie na egzaminy z wf
do służb mundurowych
Obejmuje wywiad, badanie pacjenta, sprawdzenie wyników oraz ewentualne
wydanie zaleceń lekarskich oraz wydanie stosownego zaświadczenia lekarskiego
8Terapia manualnaObejmuje wywiad, badanie pacjenta, wykonania terapii, postawienie rozpoznania lekarskiego i zalecenia, w tym Receptę (RP) oraz odpowiedzi na zadane pytania przez pacjenta
9Proloterapia (leczenie bólu mięśni i ścięgien kolagenem)Obejmuje wywiad, badanie pacjenta, wykonania proloterapii, postawienie rozpoznania lekarskiego i zalecenia, w tym Receptę (RP) oraz odpowiedzi na zadane pytania przez pacjenta
10Wypisanie RP – po wywiadzie lekarskimObejmuje wywiad, badanie pacjenta i wystawienie RP w tym RP elektronicznej
11 Porada Lekarska z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności Obejmuje szczegółowy wywiad, przesłanie ewentualnie wymaganych danych, zdjęć…itd , postawienie rozpoznania lekarskiego i zalecenia, w tym Receptę (RP) oraz odpowiedzi na zadane pytania przez pacjenta
12 Wypisanie RP na stałe leki- po wywiadzie lekarskim z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności Obejmuje szczegółowy wywiad i wystawienie RP w formie elektronicznej

Zdrojowy Inkubator Przedsiębiorczości Ul. Pogodna 12

Telefon komórkowy

Telefon komórkowy

+(48) 601 063 268

E-mail

E-mail

lekarzkudowa@wp.pl